Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân

Đây là phần 64 of 82 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 64 of 82 trong Series Toán lớp 11Bài 4 (trang 104 SGK Đại số 11): Tìm cấp số nhân có sáu số hạng, biết rằng tổng của năm số hạng đầu là 31 và tổng của năm số […]

read more →

Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

Đây là phần 63 of 82 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 63 of 82 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết: a.u3 = 3 và u5 = 27 b.u4 – u2 = 25 và […]

read more →

Lớp học Toán 10,11,12 dành cho học sinh THPT Nguyễn Siêu Hà Nội

Lớp học Toán 10,11,12 dành cho học sinh THPT Nguyễn Siêu Hà Nội Các em học sinh sẽ được chữa đầy đủ đề cương, bài kiểm tra, các bài thi học kì của trường THPT Nguyễn Siêu Hà Nội và cũng như thành phố Hà Nội […]

read more →

error: Content is protected !!