Lớp học Toán 10,11,12 dành cho học sinh THPT Lý Thái Tổ Hà Nội

Lớp học Toán 10,11,12 dành cho học sinh THPT Lý Thái Tổ Hà Nội Các em học sinh sẽ được chữa đầy đủ đề cương, bài kiểm tra, các bài thi học kì của trường THPT Lý Thái Tổ Hà Nội và cũng như thành phố Hà […]

read more →

Lớp học thêm Toán cho học sinh THCS Ngô Sĩ Liên của Thầy Thế Anh

Lớp học thêm Toán cho học sinh THCS Ngô Sĩ Liên của Thầy Thế Anh Các em học sinh sẽ được chữa đầy đủ đề cương, bài kiểm tra, các bài thi học kì của trường Ngô Sĩ Liên và cũng như […]

read more →

Lớp học thêm Toán dành cho học sinh THCS Quỳnh Mai của Thầy Thế Anh

Lớp học thêm Toán dành cho học sinh THCS Quỳnh Mai của Thầy Thế Anh Các em học sinh sẽ được chữa đầy đủ đề cương, bài kiểm tra, các bài thi học kì của trường Quỳnh Mai và cũng như thành […]

read more →

error: Content is protected !!