Đề thi thử và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội

Đây là phần 2 of 3 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đây là phần 2 of 3 trong Series Đề thi 9 vào 10Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đây là phần 3 of 3 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đây là phần 3 of 3 trong Series Đề thi 9 vào 10Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội  Cấu trúc đề thi thử vào lớp 10 […]

read more →

Bài 7+8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đây là phần 36 of 37 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 36 of 37 trong Series Toán lớp 9Bài 7+8. Vị trí tương đối của hai đường tròn 1.Vị trí tương đối của hai đường tròn : Cho hai đường tròn (O; R) và (O’; R’) ta có […]

read more →

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Đây là phần 35 of 37 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 35 of 37 trong Series Toán lớp 9Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau A. Lý thuyết về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Tóm tắt kiến thức: 1. Định lý Nếu hai […]

read more →

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn A. Lý thuyết về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Tóm tắt lý thuyết: 1. Tính chất của tiếp tuyến: Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến […]

read more →

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Đây là phần 34 of 37 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 34 of 37 trong Series Toán lớp 9Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn A. Lý thuyết về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Tóm tắt lý thuyết: […]

read more →

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Đây là phần 33 of 37 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 33 of 37 trong Series Toán lớp 9Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây A. Lý thuyết liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Tóm tắt lý […]

read more →

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Đây là phần 32 of 37 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 32 of 37 trong Series Toán lớp 9Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn  A. Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn Tóm tắt kiến thức: 1. So sánh độ dài của đường […]

read more →

error: Content is protected !!