Lý thuyết giải các phương trình lượng giác cơ bản thường gặp

Đây là phần 107 of 145 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 107 of 145 trong Series Toán lớp 11 Lý thuyết giải các phương trình lượng giác cơ bản thường gặp Các phương trình lượng giác cơ bản thường gặp 1. Phương pháp giải phương trình lượng giác bậc […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản

Đây là phần 36 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 36 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayPhương trình lượng giác cơ bản là những phương trình có dạng f(x) = a. Trong đó f(x) là một trong bốn hàm số sinx, cosx, tanx, cotx […]

read more →

Dạng bài tập phương trình lượng giác hay

Đây là phần 35 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 35 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCác dạng phương trình lượng giác đơn giản Phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác Dạng: at+b=0 Với a,b là hai số thực, a≠0. t […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng

Đây là phần 22 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 22 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayCông thức lượng giác cơ bản và mở rộng 1. Tính chất tuần hoàn 2. Công thức lượng giác các cung liên quan đặc biệt […]

read more →

Tổng hợp công thức ôn THPT quốc gia. Phần II: Lượng Giác

Đây là phần 12 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hay

Đây là phần 12 of 98 trong Series Công thức giải nhanh và bài tập hayTổng hợp công thức ôn THPT quốc gia. Phần II: Lượng Giác Phần II. LƯỢNG GIÁC Bao gồm 3 chuyên đề lớn 1. Công thức […]

read more →

Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng (phần 1)

Công thức nhân đôi, công thức nhân ba, công thức tổng thành tích, công thức tích thành tổng, công thức hạ bậc, công thức biến đổi lượng giác  1. Chu kì tuần hoàn 2. Công thức lượng giác các cung […]

read more →

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Đây là phần 55 of 109 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 55 of 109 trong Series Toán lớp 10Các hệ thức lượng trong tam giác Và giải tam giác 1. Các công thức trong tam giác vuông : Cho ΔABC vuông tại A : BC2 = AC2 + AB2 AB2 = BC.BH; […]

read more →

error: Content is protected !!