Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán - Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán - Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 

read more →

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4. Một số câu HAY trong đề : Cho tam giác đều ABC cạnh a (a > 0). […]

read more →

Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án)

Đây là phần 3 of 10 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10

Đây là phần 3 of 10 trong Series Đề và đáp án vào lớp 10Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án) Download Đề thi Toán vào lớp 10 An Giang 2015-2016 (đáp án) Download Đáp án […]

read more →

error: Content is protected !!