Những đặc trưng nổi bật của phương pháp bàn tay nặn bột

Những đặc trưng nổi bật của phương pháp Bàn tay nặn bột là Rèn tư duy và phương pháp làm việc của nhà khoa học,  Tạo thuận lợi cho HS bộc lộ và thay đổi quan niệm ban đầu theo con đường kiến tạo Xem […]

read more →

Ưu nhược điểm của phương pháp Bàn tay nặn bột

Ưu nhược điểm của phương pháp Bàn tay nặn bột: Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định và quan trọng là cách phát huy ưu điểm và hạn chế nhược điểm của phương pháp. […]

read more →

error: Content is protected !!