Đề thi HK2 có đáp án Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau

Đề thi HK2 có đáp án Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Đầm Dơi - Cà Mau

read more →

Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán - Thanh Hóa năm học 2015 - 2016

Đề thi và đáp án thi vào 10 môn Toán - Thanh Hóa năm học 2015 - 2016 

read more →

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4

Đề thi khảo sát chất lượng Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Thạch Thành 1 - Thanh Hóa lần 4. Một số câu HAY trong đề : Cho tam giác đều ABC cạnh a (a > 0). […]

read more →

Lớp học hè của Thầy Thế Anh

Lớp học hè của Thầy Thế Anh Hè là quãng thời gian nghỉ ngơi quan trọng trong năm học và cũng là lúc để bứt phá về điểm số cũng như thành tích học tập đồng thời củng có kiến […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về đường Elip - Toán lớp 10

Đây là phần 35 of 35 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 35 of 35 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về đường Elip - Toán lớp 10 A. Lý thuyết  về đường Elip - Toán lớp 10 1. Định nghĩa đường elip Định nghĩa : Trong mặt […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn

Đây là phần 34 of 35 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 34 of 35 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn A. Lý thuyết về phương trình đường tròn 1.Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10

Đây là phần 33 of 35 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 33 of 35 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về đường thẳng - Toán hình 10 A. Lý thuyết về đường thẳng - Toán hình 10 1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng Định nghĩa […]

read more →

Lý thuyết và bài tập các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Đây là phần 32 of 35 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 32 of 35 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác A. Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác Nhắc […]

read more →

error: Content is protected !!