Hình ảnh mới về lớp học Toán của thầy Thế Anh

Lịch học mới lớp học Toán thầy Thế Anh

+ Lớp 12 hiện có các lớp 12 sau: 1 lớp vào tối thứ 5, 1 lớp tối thứ 7, 1 lớp chiều thứ 4, 1 lớp sáng thứ 7

+ Lớp 11 hiện có các lớp sau: 1 lớp vào tối thứ 3, 1 lớp tối chủ nhật

+ Lớp 10 hiện có các lớp sau: 1 lớp vào tối thứ 2, 1 lớp chiều thứ 7, 1 lớp vào sáng thứ 4.

+ Lớp 9 hiện có các lớp sau: 1 lớp vào tối thứ 4, 1 lớp chiều thứ 6, 1 lớp tối thứ 6, 1 lớp chiều chủ nhật.

+ Lớp 8 hiện có các lớp sau: 1 lớp vào sáng chủ nhật, 1 lớp vào chiều thứ 2, 1 lớp chiều thứ 5, 1 lớp sáng chủ nhật.

Để có thông tin chính xác về lịch học cũng như các lớp mới thì các phụ huynh có thể gọi điện cho Thầy Thế Anh: 0986.683.218 để biết thêm chi tiết.

Hình ảnh mới về lớp học Toán của thầy Thế Anh

IMG_6830
IMG_6831
IMG_6866
IMG_6867
IMG_6930
IMG_6932
IMG_6934
IMG_6935
IMG_6936
IMG_6945
IMG_6947
IMG_6949
IMG_6953
IMG_6954

Comments

comments