Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng

Đây là phần 64 of 145 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 64 of 145 trong Series Toán lớp 11Bài 3 (trang 103 SGK Đại số 11): Tìm các số hạng của cấp số nhân (un) có năm số hạng, biết: a.u3 = 3 và u5 = 27 b.u4 – u2 = 25 và […]

read more →

error: Content is protected !!