Tìm hiểu về trí tương đối của hai đường tròn

Đây là phần 88 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 88 of 135 trong Series Toán lớp 9Vị trí tương đối của 2 đường tròn A. Phương pháp giải 1. Định lý Hai đường tròn(O) và (O’) cắt nhau thì R-r < OO’ < R+r Hai đường […]

read more →

Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn

Đây là phần 91 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 91 of 135 trong Series Toán lớp 9Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Tiếp tuyến của đường tròn A. Phương pháp giải Vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn. Gọi […]

read more →

Định nghĩa, định lí và tính chất của đường tròn

Đây là phần 93 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 93 of 135 trong Series Toán lớp 9Đường tròn A. Phương pháp giải 1, Định nghĩa đường tròn Đường tròn là quỹ tích những điểm cách đều một điểm cố định trong mặt phẳng. Qua ba điểm […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn

Đây là phần 34 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 34 of 62 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về phương trình đường tròn A. Lý thuyết về phương trình đường tròn 1.Lập phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước […]

read more →

Lý thuyết và bài tập về góc và cung lượng giác Toán lớp 10

Đây là phần 23 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 23 of 62 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về góc và cung lượng giác Toán lớp 10 A. Lý thuyết về góc và cung lượng giác Toán lớp 10 1. Đơn vị đo […]

read more →

error: Content is protected !!