Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số

Đây là phần 39 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 39 of 62 trong Series Toán lớp 10Phương pháp tìm tính đơn điệu (đồng biến – nghịch biến ) của hàm số Định nghĩa : Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. khi giá […]

read more →

Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số

Đây là phần 38 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 38 of 62 trong Series Toán lớp 10Phương pháp chứng minh tính chẵn , lẻ của hàm số Định nghĩa : Hàm số y = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số chẵn nếu […]

read more →

error: Content is protected !!