Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai

Đây là phần 18 of 62 trong Series Toán lớp 10

Đây là phần 18 of 62 trong Series Toán lớp 10Lý thuyết và bài tập về dấu tam thức bậc hai A.Lý thuyết về dấu tam thức bậc hai 1. Tam thức bậc hai (một ẩn) là đa thức có […]

read more →

Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó

Bài toán để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn điều kiện nào đó Chúng ta đôi khi thường gặp bài toán tìm điều kiện để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn một điều kiện gì đó […]

read more →

error: Content is protected !!