15-16 tháng 5, học sinh Hà Nội được đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10

15-16 tháng 5, học sinh Hà Nội được đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10

Học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 một lần, trong hai ngày 15 và 16-5-2019.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 7-5, thời điểm này, Sở đang tổng hợp số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông năm học 2019-2020. 

Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào 2 trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. 

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển một lần. Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong hai ngày 15 và 16-5-2019. 

Tuy nhiên, học sinh cần lưu ý, quy định đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên.

Để có thêm căn cứ cho học sinh trong việc quyết định có hay không đổi nguyện vọng dự tuyển lớp 10, ngày 14-5-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập thuộc thành phố Hà Nội. Học sinh có thể tra cứu nội dung này trên Báo Hànộimới điện tử tại địa chỉ www.hanoimoi.com.vn. 

Năm học 2019-2020, toàn thành phố Hà Nội có 122 trường trung học phổ thông công lập có tuyển sinh học sinh lớp 10.