20 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 11 và Đáp án

20 ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI HỌC KỲ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN

"20 đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ 1 Toán 11 và Đáp án" gồm có 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 11. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Dĩ An – Bình Dương

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề thi cuối học kỳ 1 môn Toán Lớp 11 và Đáp án - THPT Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong tài liệu tham khảo này:

Câu 1 (Đề 1): Khi gọi điện cho một khách hàng đã quên mất 2 chữ số cuối mà chỉ nhớ rằng đó là hai chữ số khác nhau nên đã đành chọn ngẫu nhiên 2 số. Tìm xác suất để người đó thực hiện được cuộc liên lạc (kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

A. 0,111

B. 0,001

C. 0,01

D. 0,011