151 bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức

151 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TƯƠNG GIAO ĐỒ THỊ - LƯƠNG TUẤN ĐỨC Bài toán cùng chủ đề:   Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh Trích dẫn tài liệu: + Đường cong […]

read more →

Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

CÁC DẠNG TOÁN ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số f(x) […]

read more →

Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn

CÁC DẠNG TOÁN ĐỒ THỊ HÀM SỐ CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI Bài viết cùng chủ đề:  Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   – Dạng 1. Đồ thị hàm y […]

read more →

Tuyển tập chuyên đề vận dụng cao đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬN DỤNG CAO ĐẠO HÀM, ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM Bài viết cùng chủ đề:  3326 câu trắc nghiệm chuyên đề hàm số trong các đề thi thử Toán năm học 2017 – 2018 Chuyên đề Vận […]

read more →

Phân dạng trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc

PHÂN DẠNG TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề trắc nghiệm hàm số (2019) – Nguyễn Bảo Vương   I. Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số (C): y = f(x). 1. Bài […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình – Trần Duy Thúc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIÊN HỆ GIỮA ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Bài viết cùng chủ đề: Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc Liên hệ giữa đồ thị […]

read more →

Tuyển tập chuyên đề vận dụng cao đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm

TUYỂN TẬP CHUYÊN ĐỀ VẬN DỤNG CAO ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM Bài viết cùng chủ đề:  3326 câu trắc nghiệm chuyên đề hàm số trong các đề thi thử Toán năm học 2017 – 2018 Vận dụng […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit – Lê Văn Đoàn

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ LŨY THỪA, MŨ VÀ LOGARIT  Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm hàm mũ và logarit – Trần Duy Thúc   Tài liệu Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và […]

read more →

Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit – Nguyễn Đình Hoàn

PHƯƠNG PHÁP NÂNG LŨY THỪA TRONG BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH HÀM SỐ LOGARIT Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit – Lê Văn Đoàn   Tài liệu gồm 25 trang giới thiệu […]

read more →

Các phương pháp giải PT – BPT – HPT Mũ và Logarit – Nguyễn Trung Kiên

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT - BPT - HPT MŨ VÀ LOGARIT  Bài viết cùng chủ đề: Phương pháp nâng lũy thừa trong bài toán phương trình hàm số Logarit – Nguyễn Đình Hoàn   Tài liệu Các phương pháp giải phương […]

read more →

error: Content is protected !!