Đề thi thử và đáp án tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội

Đây là phần 2 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đây là phần 2 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán đợt 1 trường Thăng Long – Hà Nội Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán […]

read more →

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đây là phần 3 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đây là phần 3 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2018 – 2019 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội  Cấu trúc đề thi thử vào lớp 10 […]

read more →

Đề thi và đáp án Toán 9 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Vòng 1 – Đợt 1)

Đây là phần 1 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10

Đây là phần 1 of 45 trong Series Đề thi 9 vào 10Đề thi và đáp án Toán 9 năm 2018 trường THPT chuyên KHTN – Hà Nội (Vòng 1 – Đợt 1) Đề thi thử Toán 9 năm 2018 […]

read more →

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Đây là phần 80 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 80 of 135 trong Series Toán lớp 9Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai A. Kiến thức cơ bản: 1. Phương trình trùng phương: - Phương trình trùng phương là phương trình có dạng: […]

read more →

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 79 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 79 of 135 trong Series Toán lớp 9Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng A. Kiến thức cơ bản: 1. Hệ thức Vi-ét Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) thì: {x1+x2=−b/a và  x1x2=c/a 2. Áp dụng: Tính nhẩm […]

read more →

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 78 of 135 trong Series Toán lớp 9Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a […]

read more →

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là phần 77 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 77 of 135 trong Series Toán lớp 9Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai A. Lý thuyết  Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và biểu thức Δ=b^2−4ac: - Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết: x1= −b+√△/2a  và x2= −b−√△/2a […]

read more →

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Đây là phần 76 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 76 of 135 trong Series Toán lớp 9 A. Lý thuyết  1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0 Trong đó x là ẩn số; a, […]

read more →

Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn .Bài 1: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Đây là phần 74 of 135 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 74 of 135 trong Series Toán lớp 9 A. Lý thuyết  1. Tập xác định Hàm số y = ax^2 ( a ≠ 0) xác định với mọi giá trị của x ∈ R. 2. Tính chất […]

read more →

error: Content is protected !!