Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Đây là phần 62 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11): bài tập cấp số nhân

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 1 (trang 103 SGK Đại số 11):

Để chứng minh dãy (un) là cấp số nhân thì ta chứng minh:

un+1 = un.q với n ∈ N*

(q là công bội cấp số nhân)

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

=> un+1 = 2 x un. Vậy un là cấp số nhân với công bội q = 2.

 

Series Navigation<< Lý thuyết và bài tập cấp số nhânBài 2 (trang 103 SGK Đại số 11): Cho cấp số nhân (un) với công bội q >>