Bài 1 trang 28 sách giáo khoa đại số lớp 11 - phương trình lượng giác cơ bản

Đây là phần 13 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài 1 trang 28 sách giáo khoa đại số lớp 11 - phương trình lượng giác cơ bản

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Để học tốt Hình học 11, phần này giúp bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa Toán 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Hình học 11.

Bài 1 (trang 28 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a.sin (x + 2) = 1/3 ;

b.sin 3x = 1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 

Series Navigation<< Bài 8 trang 18 Sách giáo khoa Toán Đại số lớp 11Bài 2 bài 3 trang 28 sách giáo khoa toán đại số lớp 11 >>