Bài giảng tính đơn điệu của hàm số – Bùi Văn Thanh

BÀI GIẢNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông

 

Phần I – Lý thuyết
+ Tính đơn điệu của hàm số
+ Quy tắc xét tính đơn điệu hàm số
Phần II – Các dạng bài tập
+ Dạng 1 – Tìm miền đơn điệu của hàm số
+ Dạng 2 – Tìm điều kiện để hàm số luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến trên tập xác định (hoặc trên từng khoảng xác định)
+ Dạng 3 – Sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình, bất phương trình
Phần III – Bài tập

...

Download đầy đủ tại đây.