Bài tập trắc nghiệm đạo hàm chương 5 sách giáo khoa 11

Đây là phần 92 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài tập trắc nghiệm đạo hàm chương 5 sách giáo khoa 11: bài 10,11,12 trang 177 sách giáo khoa 11

Bài 10 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 10 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 11 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 11 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài 11 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11Lời giải:

Giải bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 12 (trang 177 SGK Đại số 11):

Bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

 Giải bài 12 trang 177 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 

 

Series Navigation<< Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8, bài 8 trang 176, 177 sách giáo khoa Toán đại số 11: cách đạo hàm, đạo hàmÔn tập cuối năm lớp 11 đại số (phần 1) >>