Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất

Đây là phần 45 of 146 trong Series Toán lớp 11

Bài tập trắc nghiệm tổ hợp xác suất

Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11): Lấy hai con bài từ cỗ bài tú lơ khơ 52 con. Số cách lấy là:

A. 104

B. 1326

C. 450

D. 2652

Lời giải Bài 10 (trang 77 SGK Đại số 11)

Số cách lấy hai con bài từ 52 con là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án B.

Bài 11 (trang 77 SGK Đại số 11): Năm người được xếp vào ngồi quanh một bàn tròn với năm ghế. Số cách xếp là:

A. 50

B. 100

C. 120

D. 24

Lời giải Bài 11 (trang 77 SGK Đại số 11)

Với 5 người A, B, C, D, E xếp hàng ngang (hay dọc) thì có 5! = 120 cách xếp. Nhưng với 5 hoán vị khác nhau theo hàng ngang là ABCDE, DEABC, CDEAB nhưng xếp quanh bàn tròn như hình vẽ chỉ là một cách xếp. Vậy số cách xếp 5 người ngồi quanh bàn tròn là:

n = 5!/5= 4! = 24 (cách)

Chọn đáp án D.

Bài 12 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo một con súc sắc hai lần. Xác suất để ít nhất một lần xuất hiện mặt sáu chấm.

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 12 (trang 77 SGK Đại số 11)

Không gian mẫu có: 6 × 6 = 36 phần tử. Số trường hợp gieo hai con súc sắc không có con nào 6 chấm là: 5 × 5 = 25.

Số trường hợp hai con súc sắc có ít nhất một con 6 là: 36 – 25 = 11.

Xác suất để ít nhất một con súc sắc xuất hiện 6 chấm là:

P(A) = 11/36

Chọn đáp án B.

Bài 13 (trang 77 SGK Đại số 11): Từ một hộp chứa 3 quả cầu trắng và hai quả cầu đen lấy ngẫu nhiên hai quả. Xác suất để lấy được cả hai quả trắng là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 13 (trang 77 SGK Đại số 11)

Số cách lấy 2 quả cầu bất kì là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Số cách lấy được 2 quả cầu trắng là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Chọn đáp án B.

Bài 14 (trang 77 SGK Đại số 11): Gieo ba con súc sắc. Xác suất để số chấm xuất hiện trên ba con như nhau là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 14 (trang 77 SGK Đại số 11)

Không gian mẫu có 63 = 216 phần tử.

Số trường hợp cả ba con súc sắc xuất hiện cùng số chấm là 6 trường hợp.

Xác suất cần tìm là: 6/216

Chọn đáp án C.

Bài 15 (trang 78 SGK Đại số 11): Gieo một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Xác suất để cả bốn lần xuất hiện mặt sấp là:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 15 (trang 78 SGK Đại số 11)

Số trường hợp xảy ra có thể là: 24 = 16

Chỉ có duy nhất một trường hợp cả 4 lần đều xuất hiện sấp.

Xác suất cần tính là: P(X) = 1/16

Chọn đáp án C.

Comments

comments

Series Navigation<< Ôn tập xác suất phần 2 bài tập xác suấtLý thuyết và bài tập chương tổ hợp xác suất và nhị thức Newton >>