Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11

Đây là phần 79 of 145 trong Series Toán lớp 11

Bài tập trắc nghiệm trang 143 sách giáo khoa 11 phần dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân

Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C.Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Lời giải Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11)

Giải bài 9 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11)

Giải bài 10 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11)

 

Giải bài 11 trang 143 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 

 

Series Navigation<< Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm sốBài 12, bài 13, bài 14, bài 15 trang 144 sách giáo khoa 11 >>