Bài tập xác suất luyện thi THPT

BÀI TẬP XÁC SUẤT LUYỆN THI THPT

 • Trong kì thi THPT Quốc Gia, phần kiến thức về xác suất là không thể thiếu. Vì vậy, để có thể đạt được kết quả tốt, ta phải luyện thật nhiều "Bài tập xác suất luyện thi THPT". 
 • "Bài tập xác suất luyện thi THPT" gồm có 2 phần lớn: Phần A - Tóm tắt lý thuyết, Phần B - Bài tập xác suất luyện thi THPT.
 • Phần A gồm có 2 phần nhỏ: Tóm tắt lý thuyết biến cố + Tóm tắt lý thuyết xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Xác suất: Lý thuyết và bài tập

Xác suất 11

Các bài tập xác suất khó trong luyện thi đại học

Giải bài tập xác suất của biến cố

A. Tóm tắt lý thuyết:

1. Biến cố:

 • Không gian mẫu Ω là tập các kết quả có thể xảy ra của một phép thử .
 • Biến cố A là tập các kết quả của phép thử làm xảy ra A (A⊂Ω)
 • Biến cố không: ∅
 • Biến cố chắc chắn: Ω
 • Biến cố đối của A: gif23 = Ω \ A
 • Hợp 2 biến cố: A ∪ B
 • Giao 2 biến cố: A ∩ B (hoặc A.B)
 • Hai biến cố xung khắc: A ∩ B = ∅
 • Hai biến cố được gọi là 2 biến cố độc lập nếu việc xảy ra biến cố này không làm ảnh hưởng đến việc xảy ra biến cố kia.

2. Xác suất:

 • Xác suất của biến cố: gif24
 • 0 ≤ P(A) ≤ 1
 • P(Ω) = 1 ; P(∅)= 0
 • Qui tắc cộng:

+) Nếu A ∩ B = ∅ thì P(A∪B) = P(A) + P(B)

+) Nếu A, B bất kì thì P(A∪B) = P(A) + P(B) - P(A.B)

 • gif25
 • Qui tắc nhân: Nếu A, B độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)

B. Bài tập xác suất luyện thi THPT:

15 câu xác suất kèm giải chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/11g6-jNDS1KmAh5alt8AKIhZhACjSYs5C/view?usp=sharing

100 câu xác suất hay kèm giải chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1N4niKDg7CBesODxCkZ4sVsD1CGTlj-WQ/view?usp=sharing