Bài toán chuyển động ngược chiều

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC CHIỀU

  • "Bài toán chuyển động ngược chiều'' gồm có 3 phần chính: Phần I - Các kiến thức cần nhớ về bài toán chuyển động ngược chiều, Phần II - Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược chiều, Phần III - Một số bài tập củng cố kiến thức.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài toán làm chung làm riêng

Bài toán năng suất

I. Các kiến thức cần nhớ về bài toán chuyển động ngược chiều:

 1. Học sinh cần nhớ:

             + Hai chuyển động để gặp nhau thì: S1 + S2 = S

             + Hai chuyển động đi để gặp nhau: t1 = t2 (không kể thời gian đi sớm).

2. Các bước thực hiện bài toán chuyển động ngược chiều:

+ Bước 1:  - Chọn ẩn và đặt điều kiện  thích hợp cho ẩn 

                  - Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết

                  -  Lập các phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng.

+ Bước 2: Giải phương trình

+ Bước 3: Chọn kết quả thích hợp và trả lời

II. Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược chiều:

Hai Ô tô cùng khởi hành từ hai bến cách nhau 175km để gặp nhau. Xe1 đi sớm hơn xe 2 là 1h30' với vận tốc 30kn/h. Vận tốc của xe 2 là 35km/h. Hỏi sau mấy giờ hai xe gặp nhau?

Bài này học sinh cần lưu ý: Vì chuyển động ngược chiều đi để gặp nhau nên lập phương trình ở mối quan hệ quãng đường: S = S1 + S2

Screenshot (403)

Gọi thời gian đi của xe 2 là x (h) (x > 0)

Thời gian đi của xe 1 là 41 (h)

Quãng đường xe 2 đi là: 35x (km)

Quãng đường xe 1 đi là: 42 (km)

Vì 2 bến cách nhau 175 km nên ta có phương trình:

43

Giải phương trình ta được x = 2 (tmđk)

Vậy sau 2 giờ xe 2 gặp xe 1.

III. Bài tập củng cố kiến thức về bài toán chuyển động ngược chiều:

Bài 1: Một ô tô khởi hành tại A lúc 4 giờ sáng đi về B với vận tốc 60 km/h. Đến 5 giờ ô tô khác khởi hành tại B và đi về A với vận tốc 70 km/h. Hai xe gặp nhau lúc 8 giờ. Tính khoảng cách từ A đến B?

Bài 2: Lúc 7 giờ sáng một ô tô khởi hành từ A đến B với vận tốc 65 km/h. Đến 8 giờ 30 phút một xe ô tô khác xuất phát từ B đến A với vận tốc 75 km/h. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ? Biết rằng A cách B 657,5 km.

Bài 3: Một người đi xe đạp từ địa điểm A để tới địa điểm B. Người đó khời hành lúc 4 giờ 24 phút. Vào lúc 6 giờ 36 phút, một người khác đi xe đạp từ B về A. Vận tốc người đi từ B lớn hơn người đi từ A là 1km/h. Hai người gặp nhau lúc 11 giờ. Tính vận tốc của mỗi người. Biết quãng đường AB dài 158,4 km.