Bài toán chuyển động ngược dòng

BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG NGƯỢC DÒNG

  • "Bài toán chuyển động ngược dòng" gồm có 3 phần: Phần I - Các kiến thức cần nhớ về bài toán chuyển động ngược dòng, Phần II - Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược dòng, Phần III - Một số bài tập củng cố cho bài toán chuyển động ngược dòng.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Bài toán chuyển động vận tốc, quãng đường, thời gian

Bài toán năng suất

Bài toán chia phần chia phòng

I. Các kiến thức cần nhớ:

1. Công thức cần nhớ:

  • Công thức vận tốc, quãng đường, thời gian: s = v.t
  • Công thức ngược dòng: vngược = vThực - v dòng nước
  • Các phương pháp giải phương trình (vì bài toán này thuộc dạng giải toán bằng cách lập phương trình)

2. Các bước giải bài toán chuyển động ngược dòng:

Bước 1: Lập phương trình.

- Chọn ẩn và xác định điều kiện thích hợp cho ẩn (ghi rõ đơn vị của ẩn)

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết khác theo ẩn.

- Dựa vào các dữ kiện và điều kiện của bài toán để lập  phương trình.

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Kiểm tra, nhận định kết quả và trả lời.

II. Ví dụ mẫu cho bài toán chuyển động ngược dòng:

VD: Một tàu thuỷ chạy trên một khúc sông dài 54km. Cả đi lẫn về mất 5 giờ 15 phút .Tính vận tốc của dòng nước , biết vận tốc riêng của tàu khi nước yên lặng là 21km/h.

Gọi vận tốc dòng nước là x (ĐK: x > 0)
Vận tốc xuôi dòng cuả tàu x+21, thời gian xuôi dòng 34 (h)

Vận tốc ngược dòng cuả tàu x-21, thời gian xuôi dòng 35 (h)

Cả đi lẫn về mất 5 giờ 15 phút, ta có phương trình:

36

Giải phương trình sau đó so sánh với điều kiện, từ đó ta sẽ được đáp số.

III. Bài tập củng cố kiến thức:

Bài 1

 Một canô xuôi khúc sông từ A đến B dài 120 km rồi ngược dòng trở lại ngay từ B về A hết tổng cộng 9 giờ.Tính vận tốc của canô. Biết vận tốc của dòng nước là 3km/h.

Bài 2

 Một canô xuôi khúc sông dài 120km và ngược dòng 78km. Tính vận tốc riêng của canô biết vận tốc của dòng nước là 2 km/h và thời gian xuôi nhiều hơn thời gian ngược là 1 giờ.

Bài 3

 Một canô xuôi dòng từ A đến B. Cùng lúc đó một bè nứa cũng trôi từ tự do từ A đến B. Sau khi đi được 24 km canô quay lại và gặp bè nứa tại D cách A là 8km. tính vận tốc thật của canô. Biết rằng vận tốc của dòng nước là 4km/h.