Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh

CÁCH GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH NHANH

  • "Cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh" gồm có 5 lưu ý giúp các em làm được các dạng toán giải bằng phương pháp lập hệ phương trình một cách nhanh và chính xác nhất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải toán bằng cách lập phương trình 9 

Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

1. Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh:

* Bước 1: Lập hệ phương trình (gồm các công việc sau):

                   - Chọn ẩn số ( ghi rõ đơn vị ) và đặt điều kiện cho ẩn;

                   - Biểu diễn các đại lượng  chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết;

                   - Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.  

* Bước 2: Giải hệ phương trình:Tuỳ từng hệ phương trình mà chọn cách giải cho ngắn gọn và phù hợp.

* Bước 3: Trả lời (Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không rồi kết luận).

  • Lưu ý: Trước khi thực hiện bước 1, học sinh cần phải đọc kỹ đề bài, nhận dạng bài toán là dạng toán nào, sau đó tóm tắt đề bài rồi giải. Bước 1 có tính chất quyết định nhất. Thường đầu bài hỏi số liệu gì thì ta đặt cái đó là ẩn số. Xác định đơn vị và điều kiện của ẩn phải phù hợp với thực tế cuộc sống.

2. Cần tìm hiểu kĩ đề bài để có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh:

  • Trước khi bắt tay vào làm bài, học sinh nên đọc thật kĩ từng câu từng chữ trong đề bài để nắm được đề bài đã cho những gì, yêu cầu tìm những gì. Từ đó giúp học sinh hiểu kỹ đề toán để không mắc lỗi đáng tiếc trong quá trình làm bài.
  • Ngoài ra, trước khi làm bài, để có thể tìm hiểu kĩ đề mà không bỏ sót bất kì một thông tin nào, học sinh có thể tóm tắt đề bài và thực hiện thao tác phân tích đề.

3. Cách lập luận giải bài:

  • Học sinh lập luận phải có căn cứ và phải chính xác, khoa học. Vì mỗi câu lập luận trong bài giải đều liên quan đến ẩn số và các dữ kiện đã cho trong đề toán

⇒ Trước khi giải toán bằng cách lập hệ phương trình, học sinh nên luyện tập các phương pháp biểu diễn sự tương quan giữa các đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn, trong đó ẩn số đại diện cho một đại lượng nào đó chưa biết. Học sinh có thể sử dụng cách lập bảng (có thể viết ngoài giấy nháp) để biểu diễn các đại lượng chưa biết bởi những biểu thức của ẩn cùng với các quan hệ của chúng.

4. Lời giải đầy đủ, mang tính toàn diện:

  • Lời giải của bài toán phải đầy đủ, chính xác, không thừa cũng không thiếu. Phải làm sao sử dụng hết tất cả các dữ kiện của đề bài, không bỏ sót một dữ kiện, một chi tiết nào dù là nhỏ.
  • Và khi đã sử dụng hết tất cả các dữ kiện của bài toán, lập được hệ phương trình, giải tìm được kết quả thì cuối cùng các em phải chú ý đối chiếu kết quả với điều kiện của ẩn hoặc có thể thử lại kết quả để trả lời, kết luận bài toán cho chính xác.

5. Lời giải phải trình bày khoa học:

  • Khi giải bài toán bằng cách lập phương trình chúng ta cần lập luận dựa vào các dữ kiện của đề bài. Tuy nhiên khi lập luận trình bày lời giải cần phải có thứ tự, vấn đề nào cần lập luận trước, vấn đề nào cần lập luận sau. Giữa các bước lập luận biểu diễn sự tương quan giữa các đại lượng phải logic, chặt chẽ với nhau, bước sau là sự kế thừa của bước trước, bước trước nêu ra nhằm chủ ý cho bước sau tiếp nối. Không nên diễn giải lung tung, không có trình tự, dài dòng giữa các bước.

6. Kết luận:

  • Như vậy, có thể thấy, để có thể giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh, các em học sinh cần phải thực hiện đầy đủ 5 bước trên để tránh nhầm lẫn, sai sót khi làm bài dẫn đến việc mất thời gian làm bài hơn. Ngoài ra, việc thực hiện đủ các chú ý trên không những giúp các em giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình nhanh mà còn giúp các em đạt được kết quả tốt cho bài làm của mình.