Căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao

Căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao

Phần kiến thức liên quan tới căn bậc hai thường xuất hiện trong bài thứ 1,2,3 trong đề thi Trung học cơ sở. Vì thế nắm chắc phần kiến thức này và áp dụng sao cho hợp lí là rất quan trọng. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho các em về vấn đề này.

căn bac 2 co ban va nang cao

Xem thêm: 

  1. căn bậc hai: lý thuyết và bài tập
  2. căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao
  3. căn bậc hai và hằng đẳng thức
  4. bảng căn bậc hai
  5. căn bậc hai số học
  6. chuyên đề căn bậc hai toán 9
  7. căn bậc 2 lớp 9 học gì? 

I. Lý thuyết Căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao

CĂN BẬC HAI LỚP 9 công thức

Hằng đẳng thức:

CĂN BẬC HAI LỚP 9

Phép toán:

 CĂN BẬC HAI LỚP 9

Phép biến đổi:

CĂN BẬC HAI LỚP 9

Trục căn thức:

CĂN BẬC HAI LỚP 9

II. Bài tập Cơ bản Căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao

Bài 1: Tính

CĂN BẬC HAI LỚP 9    CĂN BẬC HAI LỚP 9

Bài 2: Rút gọn

CĂN BẬC HAI LỚP 9   CĂN BẬC HAI LỚP 9

III. Bài tập Nâng cao Căn bậc hai lớp 9: cơ bản và nâng cao

Bài 1: Tính

1a CĂN BẬC HAI LỚP 9

Bài 2: Rút gọn

b2 CĂN BẬC HAI LỚP 9

Bài 3: 

a) 3a CĂN BẬC HAI LỚP 9

b) 3b CĂN BẬC HAI LỚP 9

Bài 4: Chứng minh

4a CĂN BẬC HAI LỚP 9

Bài 5: Chứng minh hang đẳng thức

5a CĂN BẬC HAI LỚP 9

bai tap can bac 2 co ban va nang cao