Điện toán đám mây là gì? Ứng dụng của điện toán đám mây

Điện toán đám mây là gì? Ứng dụng của điện toán đám mây Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. […]

read more →

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh

Cách mạng công nghiệp 4.0 trong kinh doanh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) toàn diện hơn, với những công nghệ mới như trí thông minh nhân tạo, mạng lưới vạn vật kết nối, robot… sẽ định […]

read more →

Cách mạng Công nghiệp 4.0 theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? theo định nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng  Xem thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 trong […]

read more →

Giáo viên cần làm gì để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0?

Giáo viên cần làm gì để đáp ứng cách mạng công nghiệp 4.0? Tìm hiểu thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Cách […]

read more →

Những đổi mới trong giáo dục 4.0

Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Xem thêm về cách mạng công nghệ 4.0  Những điều cần biết về Cách mạng công nghiệp 4.0 Những đổi mới trong giáo dục 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 trong ngành giáo […]

read more →

error: Content is protected !!