Những kẻ xuất chúng - bí mật của những thiên tài

Đây là phần 8 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc

Đây là phần 8 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọcNhững kẻ xuất chúng - bí mật của những thiên tài Những kẻ xuất chúng là hành trình tìm hiểu những nhân vật đạt được thành công […]

read more →

Khởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp

Đây là phần 5 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc

Đây là phần 5 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọcKhởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp Về tác giả – Eric Ries là doanh nhân, diễn giả, nhà tư vấn, giảng dạy tại Harvard […]

read more →

7 thói quen để thành đạt - bí quyết của người thành đạt

Đây là phần 4 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc

Đây là phần 4 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc7 thói quen để thành đạt - bí quyết của người thành đạt Nội dung chính Tác phẩm phân tích những qui luật chi phối và khơi […]

read more →

error: Content is protected !!