Hướng dẫn giải các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG TOÁN TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số – Võ Thanh Bình   Trích dẫn tài liệu Hướng dẫn […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm liên hệ giữa đồ thị hàm số và nghiệm của phương trình – Trần Duy Thúc

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LIÊN HỆ GIỮA ĐỒ THỊ HÀM SỐ VÀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH Bài viết cùng chủ đề: Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số (2019) – Trần Duy Thúc Liên hệ giữa đồ thị […]

read more →

error: Content is protected !!