Khởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp

Đây là phần 5 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọc

Đây là phần 5 of 10 trong Series Sách thầy Thế Anh khuyên đọcKhởi nghiệp tinh gọn - Bí quyết khởi nghiệp Về tác giả – Eric Ries là doanh nhân, diễn giả, nhà tư vấn, giảng dạy tại Harvard […]

read more →

error: Content is protected !!