Ứng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễn – Trần Văn Tài

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THỰC TIỄN Bài viết cùng chủ đề: Bài tập tích phân chống Casio – Nguyễn Tiến Chinh   Tài liệu gồm 36 trang với 67 bài toán ứng dụng của tích phân […]

read more →

Nguyên hàm, tích phân chống casio – phân thức và đổi biến – Mẫn Ngọc Quang

NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN CHỐNG CASIO - PHÂN THỨC VÀ ĐỔI BIẾN Bài viết cùng chủ đề: Tích phân hạn chế máy tính cầm tay – Đặng Việt Đông   Tài liệu gồm 24 trang, trình bày một số dạng toán […]

read more →

Tích phân hạn chế máy tính cầm tay – Đặng Việt Đông

TÍCH PHÂN HẠN CHẾ MÁY TÍNH CẦM TAY Bài viết cùng chủ đề: Ứng dụng của tích phân – Lê Bá Bảo Tài liệu gồm 18 trang, trình bày 124 bài tập trắc nghiệm tích phân hạn chế máy tính cầm […]

read more →

Chinh phục nguyên hàm – tích phân từ A đến Z – Nguyễn Hữu Bắc

Chinh phục nguyên hàm – tích phân từ A đến Z Bài viết cùng chủ đề:  Nguyên hàm, tích phân chống casio – phân thức và đổi biến – Mẫn Ngọc Quang   Nội dung sách Chinh phục nguyên hàm – tích […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân – Phạm Văn Sáu

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN Bài viết cùng chủ đề:  Chinh phục nguyên hàm – tích phân từ A đến Z – Nguyễn Hữu Bắc   Tài liệu gồm 33 trang với các bài tập trắc nghiệm […]

read more →

Một số vấn đề chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Vũ Ngọc Huyền

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHỌN LỌC NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân – Phạm Văn Sáu   + Phần 1. Lý thuyết và ví dụ mẫu 1. Nguyên […]

read more →

321 bài toán trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân – Nguyễn Tiến Chinh

321 BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN  Bài viết cùng chủ đề:  Một số vấn đề chọn lọc nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Vũ Ngọc Huyền   Tài liệu gồm 36 trang với 321 bài toán […]

read more →

Tuyển chọn 280 câu hỏi trắc nghiệm nguyên hàm – tích phân – Phan Trung Hiếu

TUYỂN CHỌN 280 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN  Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Nguyễn Đại Dương Tài liệu này được tổng hợp và sàng lọc từ các cuốn sách và […]

read more →

error: Content is protected !!