Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đây là phần 142 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 142 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1. Về kiến thức.     - Định nghĩa: đường thẳng vuông góc với mặt phẳng khi nó vuông góc với mọi […]

read more →

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Đây là phần 139 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 139 of 146 trong Series Toán lớp 11Lý thuyết: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 1. Phép chiếu song song     a) Khái niệm:     Cho mặt phẳng (P) và đường […]

read more →

error: Content is protected !!