Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Đây là phần 79 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 79 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng A. Kiến thức cơ bản: 1. Hệ thức Vi-ét Nếu x1,x2 là hai nghiệm của phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) thì: {x1+x2=−b/a và  x1x2=c/a 2. Áp dụng: Tính nhẩm […]

read more →

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 78 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn  A. Lý thuyết  1. công thức nghiệm thu gọn Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và b=2b′, Δ′=b′^2−ac - Nếu Δ′>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1 = −b′+√△′/a; x2= −b′−√△′/a […]

read more →

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Đây là phần 77 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 77 of 136 trong Series Toán lớp 9Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai A. Lý thuyết  Đối với phương trình ax^2+bx+c=0(a≠0) và biểu thức Δ=b^2−4ac: - Nếu Δ>0 thì phương trình có hai nghiệm phân biết: x1= −b+√△/2a  và x2= −b−√△/2a […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số

Đây là phần 78 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 78 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5, bài 6, bài 7 trang 133 sách giáo khoa 11 giới hạn hàm số Bài 5 (trang 133 SGK Đại số 11): Cho hàm số f(x) = ... a. […]

read more →

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số

Đây là phần 77 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 77 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 132 sách giáo khoa đại số 11 Giới hạn của hàm số Bài 1 (trang 132 SGK Đại số 11): Dùng định nghĩa […]

read more →

Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11

Đây là phần 76 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 76 of 146 trong Series Toán lớp 11Bài 5, bài 6, bài 7, bài 8 giới hạn dãy số trang 122 SGK Đại số 11 Bài 5 (trang 122 SGK Đại số 11): Tính tổng: Lời giải Bài 5 […]

read more →

Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục)

Đây là phần 74 of 146 trong Series Toán lớp 11

Đây là phần 74 of 146 trong Series Toán lớp 11Chương 4: Giới hạn (giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm số liên tục) Lý thuyết về giới hạn: giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, hàm […]

read more →

Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn ax^2+bx+c=0 (a ≠ 0)

Đây là phần 76 of 136 trong Series Toán lớp 9

Đây là phần 76 of 136 trong Series Toán lớp 9 A. Lý thuyết  1. Định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: ax^2+bx+c=0 Trong đó x là ẩn số; a, […]

read more →

error: Content is protected !!