Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng

NHẬN DẠNG THẦN TỐC ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Một số phép biến đổi đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   Tài liệu Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số gồm 12 trang trình bày […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = f(x) xác định, liên […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo   Trích dẫn tài liệu: + Cho hàm số y = […]

read more →

Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới

TUYỂN CHỌN 500 CÂU TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số – Hoàng Trọng Tấn   Nội dung tài liệu: TÓM […]

read more →

Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM VÀ KHẢO SÁT ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông Bài viết được chia làm ba phần chính: + Phần 1: Giới thiệu […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số – Cao Đình Tới   SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu) Bài toán […]

read more →

Chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng – Trần Văn Tài

CHUYÊN ĐỀ TRẮC NGHIỆM KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG Bài viết cùng chủ đề:  Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông   Tài liệu chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm […]

read more →

Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số – Trần Trường Sinh

PHÂN TÍCH SAI LẦM KHI HỌC CHƯƠNG KHẢO SÁT HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng – Trần Văn Tài Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm […]

read more →

error: Content is protected !!