Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Đại Dương

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit – Lê Minh Cường   […]

read more →

Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Phan Anh Duy

CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM Bài viết cùng chủ đề: Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Đại Dương   Bộ tài liệu gồm […]

read more →

Phương pháp viết nhanh phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số – Hoàng Trọng Tấn

PHƯƠNG PHÁP VIẾT NHANH PTTT TẠI MỘT ĐIỂM CỦA ĐTHS Bài viết cùng chủ đề: Chuyên đề hàm số và ứng dụng của đạo hàm – Phan Anh Duy Phương trình tiếp tuyến tại một điểm của đồ thị hàm số […]

read more →

Chính thức công bố bộ đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia 2019

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019 Bài viết cùng chủ đề:  'Phương án thi THPT quốc gia 2019 còn mơ hồ phần giới hạn kiến thức' Hôm qua 6/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo […]

read more →

error: Content is protected !!