Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Hóa học: Có xu hướng tăng câu hỏi đánh giá năng lực thực hành thí nghiệm

ĐỀ THI THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2019 MÔN HÓA: CÓ XU HƯỚNG TĂNG CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi tham khảo THPT Quốc gia 2019: Môn tiếng Anh thay đổi cấu […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và ứng dụng hàm số – Trần Văn Tài

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG ÔN HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông   Trích dẫn tài liệu: + (THPT AMSTERDAM […]

read more →

Viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 – Phùng Quyết Thắng

PT đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 Bài viết cùng chủ đề: 100 bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án – Hà Hữu Hải PT đường thẳng qua các điểm cực […]

read more →

Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)   Phần 1. Bài toán […]

read more →

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Trần Quốc Nghĩa

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề: Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Lê Hải Trung   Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ […]

read more →

Bài giảng tính đơn điệu của hàm số – Bùi Văn Thanh

BÀI GIẢNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ Bài viết cùng chủ đề:  Hướng dẫn giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông   Phần I – Lý thuyết + Tính đơn điệu […]

read more →

error: Content is protected !!