Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Đây là phần 81 of 145 trong Series Toán lớp 11

Chương 5: Đạo hàm và tiếp tuyến

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

y nghia dao ham

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

dinh nghia dao ham

Ý nghĩa đạo hàm

y nghia dao ham -1

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4: Vi phân

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương 5

Series Navigation<< Bài 12, bài 13, bài 14, bài 15 trang 144 sách giáo khoa 11Bài 1, bài 2, bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11) >>