Chuyên đề khảo sát hàm số – Nguyễn Phú Khánh

CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

Bài viết cùng chủ đề:  Chuyên đề khảo sát hàm số – Trương Ngọc Vỹ

 

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số
Dạng 1. Xét chiều biến thiên của hàm số
Dạng 2. Tùy theo tham số m khảo sát tính đơn điệu của hàm số
Dạng 3. Hàm số đơn điệu trên R
Dạng 4. Hàm số đơn điệu trên tập con của R
Dạng 5. Sử dụng tính đơn điệu của hàm số chứng minh bất đẳng thức
Dạng 6. Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình
Dạng 7. Dùng đơn điệu hàm số để giải và biện luận phương trình và bất phương trình chứa tham số
Dạng 8. Dùng đơn điệu hàm số để chứng minh hệ thức lượng giác
Bài 2. Cực trị hàm số
Dạng 1. Tìm các điểm cực trị của hàm số
Dạng 2. Tìm điều kiện để hàm số có cực trị
Dạng 3. Tìm điều kiện để các điểm cực trị của hàm số thỏa mãn điều kiện cho trước
Dạng 4. Ứng dụng cực trị của hàm số trong bài toán đại số
Bài 3. Tiệm cận của hàm số
Bài 4. Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
Bài 5. Phép tịnh tiến và tâm đối xứng

Dạng 1. Chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tuyến theo vectơ OI
Dạng 2. Tâm đối xứng của đồ thị
Bài 6. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
Bài 7. Giao điểm của hai đồ thị
Bài 8. Sự tiếp xúc của hai đường cong

...

Download đầy đủ tại đây.