Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

ĐỀ CUỒI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

"Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc" gồm có 12 câu trắc nghiệm và 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Giang

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Vinh Lộc – TT Huế

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong "Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc":

Câu 5 (Trắc nghiệm): Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(1;3) và cắt các tia Ox, Oy tương ứng tại hai điểm A và B phân biệt. Diện tích tam giác OAB đạt giá trị nhỏ nhất bằng?

A. 4

B. 6

C. 3

D. 12

Câu 18 (Tự luận): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại C, phương trình đường thẳng chứa cạnh AB là x + y – 2 = 0. Biết tam giác ABC có trọng tâm G(14/3;5/3) và diện tích bằng 65/2. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.