Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT PHẠM VĂN ĐỒNG - QUẢNG NGÃI

"Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi" gồm có 35 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong "Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi" :

Câu 15: Chọn điểm A(0;1) làm điểm đầu của cung lượng giác trên đường tròn lượng giác. Tìm điểm cuối M của cung lượng giác có số đo 25π/4.

A. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ I.

B. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ IV.

C. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ III.

D. M là điểm chính giữa của cung phần tư thứ II.