Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

"Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam" gồm có 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hùng Vương - Bình Dương

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 1 (trắc nghiệm): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. 15 là số nguyên tố.

B. 5 là số chẵn.

C. 5 là số vô tỉ.

D. 15 chia hết cho 3.

Câu 5 (trắc nghiệm): Tìm tập nghiệm S của phương trình √(3x-2) =x - 2.

A. S = {6;1}

B. S = {1}

C. S = {6}

D. S = {0}

Câu 1 (tự luận): 

a) Tìm tập xác định của hàm số y = x - 1 + √(x-3)

b) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x^2 - 4x + 3