Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - BÌNH ĐỊNH

"Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định" gồm có 34 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 13 (trắc nghiệm): Cho phương trình √(x + 1) = x – 1 (1). Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây:

A. Phương trình (1) có tập xác định là [1;+∞).

B. Phương trình (1) tương đương với phương trình x + 1 = (x – 1)^2.

C. Tập xác định của phương trình (1) chứa đoạn [-1;1].

D. Phương trình (1) vô nghiệm.