Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY - NINH BÌNH

"Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình" gồm có 25 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hùng Vương - Bình Dương

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 1 (trắc nghiệm): Có ba đội học sinh trường THPT chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình gồm 128 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em ở đội số 1 trồng được 3 cây bạch đàn và 4 cây bàng. Mỗi em ở đội số 2 trồng được 2 cây bạch đàn và 5 cây bàng. Mỗi em ở đội số 3 trồng được 6 cây bạch đàn. Cả ba đội trồng được là 476 cây bạch đàn và 375 cây bàng. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu em học sinh?

A. Đội 1 có 43 em, đội 2 có 45 em, đội 3 có 40 em.

B. Đội 1 có 40 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 45 em.

C. Đội 1 có 45 em, đội 2 có 43 em, đội 3 có 40 em.

D. Đội 1 có 45 em, đội 2 có 40 em, đội 3 có 43 em.