Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng

ĐỀ CUỐI KÌ TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN - THPT NGUYỄN HIỀN - ĐÀ NẴNG

"Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Nguyễn Hiền – Đà Nẵng" gồm có 20 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 1 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 1 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 1 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình

Đề cuối kì Toán lớp 10 và Đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong tài liệu tham khảo:

Câu 4 (trắc nghiệm): Cho X là tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 9, Y là tập hợp các số nguyên dương chẵn nhỏ hơn 10, K là tập hợp các ước nguyên dương của 12. Tập hợp X ∪ (Y ∩ K) được viết dưới dạng liệt kê phần tử là?

A. {1;2;3;4;5;6;7}

B. {2;3;4;6}

C. {2;3;5;7}

D. {2;3;4;5;6;7}

Câu 2.2 (tự luận): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(−3;6), B(1;2), C(3;4).

a) Tìm tọa độ của I là trung điểm đoạn thẳng BC và tính tích vô hướng OA.(OB + OC).

b) Tính (giá trị đúng) diện tích của hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC.