Đề cương học kì 2 lớp 10 THPT Trần Nhân Tông Hà Nội 2018

Đề cương học kì 2 lớp 10 THPT Trần Nhân Tông Hà Nội 2018

Trích Đề cương học kì 2 lớp 10 THPT Trần Nhân Tông Hà Nội 2018

Cho tam giác ABC A(1;2) B(-3;0) C(2;3)
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng BC, đường cao AH và trung tuyến AM.
Viết phương trình đường tròn có tâm A và đi qua B.

de cuong toan hk 2 tran nhan tong (1) de cuong toan hk 2 tran nhan tong (2) de cuong toan hk 2 tran nhan tong (3) de cuong toan hk 2 tran nhan tong (4)