Đề cương học ki 2 lớp 10 Việt Đức 2018

Đề cương học ki 2 lớp 10 Việt Đức 2018

Lời giải chi tiết sẽ có trong lớp học của thầy Thế Anh

Cho đường tròn x^2+Y^2+(m+2)x-(m+4)y+m+1=0
Chứng minh (C) luôn đi qua 1 đường tròn với mọi giá trị của m
Tìm tập hợp tâm các đường tròn (C) khi m thay đổi
Chứng minh rằng khi m thay đổi thì (C) luôn đi qua hai điểm cố định
de cuong hk2 lop 10 viet duc (1) de cuong hk2 lop 10 viet duc (2) de cuong hk2 lop 10 viet duc (3) de cuong hk2 lop 10 viet duc (4) de cuong hk2 lop 10 viet duc (5) de cuong hk2 lop 10 viet duc (6) de cuong hk2 lop 10 viet duc (7) de cuong hk2 lop 10 viet duc (8) de cuong hk2 lop 10 viet duc (9) de cuong hk2 lop 10 viet duc (10) de cuong hk2 lop 10 viet duc (11) de cuong hk2 lop 10 viet duc (12) de cuong hk2 lop 10 viet duc (13) de cuong hk2 lop 10 viet duc (14)