Đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Việt Đức 2018

Đề cương học kì 2 lớp 11 THPT Việt Đức 2018

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) tại A lấy điểm S sao cho SA=a.cawn2. Gọi (alpha) là mật phẳng qua A vuông với SC, (alpha) cắt SB,SC,SD tại M,N,P.
a.Chứng minh AM vuong góc SB; AP vuông góc SD và SM.SB=SN.SC=SP.SD=SA^2.
b. Tứ giác AMNP nội tiếp được và có hai đường chéo vuông góc nhau.
c. Gọi O là giao điểm của AC và BD, K là giao điểm của AN và MP. Chứng minh S,K,O thẳng hàng.
d. Tính diện tích tứ giác AMNP.

de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (1) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (2) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (3) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (4) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (5) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (6) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (7) de cuong hoc ki 2 viet duc 2018 (8)