Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 11 năm 2017 – 2018 trường Trần Hưng Đạo – Khánh Hòa

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 1 HÌNH HỌC 11 NĂM 2017 - 2018 TRƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO - KHÁNH HÒA

Bài viết cùng chủ đề:  Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội 

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 11 năm 2017 - 2018:
+ Trong các mềnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Phép quay, phép đồng dạng là phép dời hình
B. Phép tịnh tiến, phép đồng dạng là phép dời hình
C. Phép tịnh tiến, phép vị tự là phép dời hình
D. Phép tịnh tiến, phép quay là phép dời hình
+ Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
Phép dời hình biến:
A. Một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó
B. Một tam giác thành một tam giác bằng nó
C. Một đoạn thẳng thành đoạn thẳng, một tia thành một tia
D. Một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?
A. Phép đồng dạng tỉ số k là phép vị tự tỉ số k
B. Phép vị tự tâm O tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số k
C. Phép vị tự tâm O tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số |k|
D. Phép đồng dạng là một phép dời hình

 

Download đầy đủ tại đây