Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 1 NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG THPT VINH LỘC - TT.HUẾ

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội 

Trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương 1 năm học 2018 – 2019 trường THPT Vinh Lộc – TT. Huế:
+ Cho hàm số y = f(x). Hàm số y = f'(x) có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số y = f(x) có 2 cực đại và 2 cực tiểu.
B. Hàm số y = f(x) có 2 cực đại và 1 cực tiểu.
C. Hàm số y = f(x) có 3 cực đại và 1 cực tiểu.
D. Hàm số y = f(x) có 1 cực đại và 2 cực tiểu.
+ Cho hàm số y = x^2 + m(√(2018 – x^2) + 1) – 2021 với m là tham số thực. Gọi S là tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị của hàm số đã cho cắt trục hoành tại đúng hai điểm phân biệt. Tính S.
+ Tìm giá trị của m để đường thẳng d: x + 3y + m = 0 cắt đồ thị hàm số y = (2x – 3)/(x – 1) tại hai điểm M, N sao cho tam giác AMN vuông tại điểm A (1;0).

 

Download đầy đủ tại đây