Đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG KÌ 1 TOÁN 12 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A - NINH BÌNH

Bài viết cùng chủ đề: Đề kiểm tra định kỳ học kỳ 1 Toán 12 năm học 2018 – 2019 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Trích dẫn đề kiểm tra chất lượng bán kỳ 1 Toán 12 năm 2018 – 2019 trường THPT Nho Quan A – Ninh Bình:
+ Một người thợ nhôm kính nhận đơn đặt hàng làm một bể cá cảnh bằng kính dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có thể tích 3,2m3; tỉ số giữa chiều cao của bể cá và chiều rộng của đáy bằng 2 (hình dưới). Biết giá một mét vuông kính để làm thành và đáy bể cá là 800 nghìn đồng. Hỏi người thợ đó cần tối thiểu bao nhiêu tiền để mua đủ số mét vuông kính làm bể cá theo yêu cầu (coi độ dày của kính là không đáng kể so với kích thước của bể cá).
+ Trong một hình đa diện, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
B. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một cạnh chung.
C. Hai cạnh bất kỳ có ít nhất một điểm chung.
D. Hai mặt bất kỳ có ít nhất một điểm chung.
+ Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số y = 2x^4 + 2mx^2 – 3m/2 có ba điểm cực trị, đồng thời ba điểm cực trị này cùng với gốc tọa độ O tạo thành bốn đỉnh của một tứ giác nội tiếp được. Tính tổng tất cả các phần tử của S.

Download đầy đủ tại đây